فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

پکیج مدلسازی و تحلیل پره توربین در نرم افزار انسیس

پکیج مدلسازی و تحلیل پره توربین در نرم افزار انسیس در قالب برنامه Ansys و شامل 35 فایل

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج مدلسازی رینگ در نرم افزار انسیس

پکیج مدلسازی رینگ در نرم افزار انسیس در قالب برنامه Ansys و شامل 2 فایل

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج مدلسازی مخزن جدار نازک در نرم افزار انسیس

پکیج مدلسازی مخزن جدار نازک در نرم افزار انسیس در قالب برنامه Ansys و شامل 3 فایل

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج مدلسازی اهرم در نرم افزار انسیس

پکیج مدلسازی اهرم در نرم افزار انسیس در قالب برنامه Ansys و شامل 6 فایل

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدلسازی و تحلیل آچار در نرم افزار آباکیوس

مدلسازی و تحلیل آچار در نرم افزار آباکیوس به همراه آموزش تصویری به صورت کامل و گام به گام – شامل 18 صفحه در قالب ورد وقابل ویرایش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین فصل دوم سوال 175 کتاب استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس

حل تمرین فصل دوم سوال175 کتاب استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس (همراه با فایل آباکیوس ) به همراه آموزش تصویری به صورت کامل و گام به گام شامل 36 صفحه در قالب ورد وقابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تحلیلی تمرین فصل سوم سوال 64 استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس

حل تحلیلی تمرین فصل سوم سوال 64 استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس- آموزش تصویری به صورت کامل و گام به گام - شامل 34 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تحلیلی تمرین فصل دوم سوال 160 استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس

حل تحلیلی تمرین فصل دوم سوال 160 استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس (همراه با فایل آباکیوس ) به همراه آموزش تصویری به صورت کامل و گام به گام - شامل 48 صفحه در قالب ورد وقابل ویرایش

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم های ترمز در ماشین ها

ترمز به عنوان حیاتی‌ترین سیستم ایمنی در خودروها وظیفه‌ی مهمی برعهده دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی